مدیران شرکت

علی اکبر تقی چیت ساز
رئیس هیئت مدیره

.
.

روزبه ولی پور
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

از وبلاگ

همکاران ما