مدیران شرکت

علی اکبر تقی چیت ساز
رئیس هیئت مدیره

محمد ماندگاران
نائب رئیس هیئت مدیره

روزبه ولی پور
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

از وبلاگ

همکاران ما