ردیف

نام پروژه کارفرما مکان

نوع پروژه

۱ فاز ۱ طرح توسعه واوان تجهیز محیط واوان شهرک سازی
۲ ایمن سازی قنوات و چاههای واوان تجهیز محیط تهران ـ واوان طرح توسعه واوان
۳ جاده ارتباطی واوان به میدان غدیر شهرداری اسلامشهر واوان راهسازی
۴ مجتمع های تجاری بهارستان واوان تجهیز محیط تهران ـ واوان طرح توسعه واوان
۵ احداث مراکز آموزشی واوان تجهیز محیط تهران ـ واوان طرح توسعه واوان
۶ احداث ساختمان آتش نشانی واوان تجهیز محیط تهران ـ واوان طرح توسعه واوان
۷ آماده سازی بخشی از اراضی قائمیه اسلامشهر سازمان مسکن وشهرسازی استان تهران شهرستان اسلامشهر آماده سازی
۸ آماده سازی اراضی جیلارد دماوند

 

سازمان مسکن وشهرسازی استان تهران ۶ کیلومتری جنوب غربی شهرستان دماوند آماده سازی
۹ بوستان شهیدنواب صفوی شهرداری اسلامشهر اسلامشهر فضای سبز
۱۰ آماده سازی ۱۱۰ هکتاری اراضی اشتهارد کرج سازمان مسکن وشهرسازی استان تهران (شریک) اشتهارد کرج آماده سازی
۱۱ مجتمع تجاری مهستان واوان تجهیز محیط تهران ـ واوان طرح توسعه واوان
۱۲ مجتمع تجاری گلستان واوان تجهیز محیط تهران ـ واوان طرح توسعه واوان
۱۳ بوستان احمدیه فیضیه شهرداری اسلامشهر اسلامشهر فضای سبز
۱۴ مجتمع تجاری بوستان واوان تجهیز محیط تهران ـ واوان طرح توسعه واوان
۱۵ بوستان زرافشان شهرداری اسلامشهر اسلامشهر فضای سبز
۱۶ محوطه سازی بخشی از ۴۷۲ واحد استیجاری واوان

 

سازمان مسکن وشهرسازی استان تهران تهران ـ واوان محوطه سازی
۱۷ مجتمع ۶۴ واحد مسکونی واوان تجهیز محیط تهران ـ واوان مسکونی
۱۸ محوطه سازی پروژه های مسکونی محرومین ۳ و ۴ بنیادمسکن انقلاب اسلامی تهران ـ واوان محوطه سازی
۱۹ احداث فضای سبز طرح توسعه واوان تجهیز محیط تهران ـ واوان طرح توسعه واوان
۲۰ مجتمع ۵۱۲ واحد مسکونی واوان سازمان مسکن وشهرسازی استان تهران (شریک) تهران ـ واوان استیجاری
۲۱ محوطه سازی ۵۱۲ واحد استیجاری واوان سازمان مسکن وشهرسازی استان تهران (شریک) تهران ـ واوان محوطه سازی
۲۲ مجتمع مسکونی ۲۴ واحدی توحید

 

مباحی (شریک) تهران ـ جنت آباد شمالی خ توحید مسکونی
۲۳ آماده سازی ۳۸ هکتاری آبیک سازمان مسکن وشهرسازی استان قزوین ـ تجهیز محیط شمال شهرستان آبیک آماده سازی
۲۴ مجتمع مسکونی ۱۶۰ واحد اقاقیا

 

تجهیز محیط تهران ـ واوان مسکونی
۲۵ بوستان قائمیه اسلامشهر فاز اول شهرداری اسلامشهر اسلامشهر فضای سبز
تکمیل بوستان قائمیه فاز دوم

 

شهرداری اسلامشهر اسلامشهر اداری
۲۶ ساختمان شهرداری منطقه ۳ اسلامشهر شهرداری اسلامشهر واوان اداری
۲۷ مجتمع مسکونی بنی هاشم تهران تجهیز محیط تهران مسکونی
۲۸ مجتمع تجاری ولیعصر۲ تجهیز محیط واوان تجاری