آدرس :

سعادت آباد – بلوار دریا – خیابان شکوفان یک – کوچه بهاران ۲  – پلاک ۳۳ 

کد پستی : ۱۹۹۸۹۴۵۱۱۳ 

شماره ها  :

  • تماس : ۸۸۵۶۹۹۷۸ – ۸۸۵۶۹۹۳۰
  • فکس : ۸۸۵۶۹۹۷۸